Disclaimer

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten van Vehato Trading.

Vehato Trading behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen op deze webshop.


Aan informatie geen rechten te ontlenen

Wij hebben de inhoud van deze website met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg kunnen wij niet garanderen dat de inhoud van de website altijd juist, actueel en volledig is en dat de site ononderbroken zal werken. U kunt geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie.


Uitsluiting aansprakelijkheid

Vehato Trading sluit elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website.


Nederlands recht

Op deze disclaimer en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.